top of page
IMG_0909_edited.jpg

Zasl. prof. dr.

Krešo Puharič

Dr. Krešo Puharič je bil rojen v Ljubljani. Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani je na tej fakulteti tudi magistriral in doktoriral. Od leta 1973 naprej je bil zaposlen kot visokošolski sodelavec in učitelj.

 

Leta 1985 je bil izvoljen za rednega profesorja za predmete Gospodarsko pravo, Mednarodno gospodarsko pravo, Pogodbeno  pravo in Pravo industrijske lastnine.

Univerza v Ljubljani mu je 2. decembra 2010 podelila naziv "zaslužni profesor", professor emeritus, zatem pa je 20. decembra 2017 tudi Senat Nove univerze sklenil, da se mu podeli naziv zaslužnega profesorja. Naziv "zaslužni profesor" se podeli za pomembne prispevke k razvoju znanstvene ali umetniške panoge in za predano opravljanje pedagoškega in mentorskega dela.

Arbitraža

 

Na Gospodarski zbornici Slovenije je bil dr. Krešo Puharič predsednik Stalne arbitraže od leta 1992 do leta 2014, od tedaj pa je častni predsednik. Kot arbiter je bil uvrščen na liste številnih tujih institucionalnih arbitraž, npr. Avstrije, Črne gore, Srbije, Latvije, Kazahstana, Slovaške, itn. Zdaj pa je arbiter Črnogorske, Hrvaške in Makedonske institucionalne arbitraže. Je tudi član Avstrijskega in Švicarskega arbitražnega združenja ter Svetovnega združenja profesorjev intelektualne lastnine.

Dr. Krešo Puharič je avtor:

 

 

ter soavtor

 

Dr. Krešo Puharič je tudi avtor oziroma soavtor številnih učbenikov:

Pripravil je obširen opus učnih gradiv in  znanstvenih člankov. Ustanovil je Inštitut za arbitražno in korporacijsko pravo. Je zvesti donator Slovenske znanstvene fundacije in Lionist.

Od leta 2007 naprej je bil tudi predsednik razsodišča za domenske spore pri ARNES-u. Bil je tudi predsednik, podpredsednik in član v več nadzornih svetih večjih slovenskih delniških družb.

V več kot 400 strokovnih člankih in razpravah objavljenih doma in zunaj naših meja je obravnaval predvsem problematiko industrijske lastnine, prava gospodarskih družb, vrednostnih papirjev in arbitražnega prava.

Od leta 2003 naprej je imel več vabljenih predavanj v tujini, npr. Beograd, Bukarešta, Dunaj, Istanbul, London, Sofija, Temišvar in Zagreb, itn.

bottom of page